Geschiedenis

Het Maastrichts Heerendispuut Vloeibaar Goud is opgericht op 7 september van het jaar 1994.

Het thema van M.H.D. Vloeibaar Goud is in tegenstelling tot de vele thema’s van andere disputen niet gerelateerd aan een God of een persoon uit de klassieke oudheid. Maar het concept is gerelateerd aan een wat wij een vernieuwend element vinden, binnen het huidige kader van SV Circumflex, door namelijk een tijdsbeeld te nemen. Het tijdsbeeld dat wij voor ogen hebben, is op zich zelf, één van de meest vernieuwende decennia in de twintigste eeuw geweest. Het was een tijd die zich kenmerkte door grote technische vooruitgang, extravagantie, economische groei; het was een tijd van uitersten. Kortom een tijd van vernieuwing. De desbetreffende periode was een periode waarin de feesten grootser werden, het tempo sneller, de shows grootser van opzet, de zeden losser en de drank goedkoper; oftewel de Roaring Twenties.

Dit is nu precies, waar wij als dispuut naar streven: weergaloze vrolijkheid, een zorgeloze studenten tijd, levendigheid, ondernemingszin, grootmoedigheid, het vormen van een vernieuwende dimensie binnen het leven in het algemeen, en binnen SV Circumflex. Niet steeds weemoedig naar het verleden blijven kijken, niet er bij stil blijven staan, niet steeds het verleden blijven idealiseren, maar het hoofd, met een reëel oogpunt, op de toekomst richten, met beide benen op de grond staan, edoch met een voor ons dispuut kenmerkende flexibiliteit en tolerantie, en met een bekwaamheid tot inspelen op elke situatie. Met name deze laatste kenmerken, flexibiliteit, tolerantie, inspelende bekwaamheid, en dit alles met een reëel oogpunt, worden gesymboliseerd door onze naam:

Maastrichts Heerendispuut Vloeibaar Goud